شرکت تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد (تامپکو) یک شرکت تخصصی در حوزه فرآورده های نفتی بوده که ماموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلند مدت دارایی سهامداران از طریق اداره زیر مجموعه ها در حوزه تخصصی صنعت نفت از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه خرید، فروش، صادرات، واردات مواد اولیه و فرآورده های نفتی مربوط به موضوع فعالیت شرکت و بهره گیری از کلیه امکانات و توانمندی های خود به منظور سرآمدکردن شرکت ها در بخشهای مرتبط می داند.
ما هم اینک از امکان تامین منابع مالی، امکان فرصت‌یابی اقتصادی، امکان دسترسی به سرمایه انسانی شایسته و راهبری موثر شرکتی و مدیریت کارآمد می کوشیم با ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه های فعالیت شرکت، قابلیت تامین و مدیریت منابع مالی (از بازار پول و سرمایه و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی) برای اجرا یا مشارکت در پروژه های جدید، توانایی مشارکت در اجرای طرح های توسعه و توانایی فعالیت بین المللی به این هدف والا دست یابیم.
تامپکو در درجه اول یک بنگاه اقتصادی است ولی در ضمن اعتقاد داریم فعالیت اقتصادی باید همراه با قانونمندی، شفافیت عملکرد، پاسخگویی و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی باشد. چنین فعالیتی، حقوق صاحبان سهام را حفظ نموده و شرایط توسعه پایدار را فراهم می کند.